Cassandra Lydia
前 6% 貢獻者
Cafe Nomad Experience: 74
對 2 間咖啡廳評分
大觀 x 小弄 評分: wifi 5 ★ / 有位 4 ★ / 安靜 5 ★ / 好喝 5 ★ / 好吃 5 ★ / 便宜 5 ★ / 裝潢音樂 5 ★ 2018-07-07 15:37
Zebra Walking Cafe 斑馬散步咖啡 評分: wifi 4 ★ / 有位 4 ★ / 安靜 5 ★ / 好喝 3 ★ / 好吃 3 ★ / 便宜 3 ★ / 裝潢音樂 5 ★ 2018-07-07 15:26
... 顯示全部
編修 3 間店家資料
大觀 x 小弄 編修 2018-07-07 15:38
大觀 x 小弄 編修 2018-07-07 15:36
Zebra Walking Cafe 斑馬散步咖啡 編修 2018-07-07 15:25
... 顯示全部
有 1 則留言
大觀 x 小弄 留言: 2018-07-07 15:39 蛋糕算是中原有名的好吃,價格都約100左右,茶類咖啡也都不錯
... 顯示全部
上傳 4 張相片
Zebra Walking Cafe 斑馬散步咖啡 拍照: 2018-07-07 15:33
Zebra Walking Cafe 斑馬散步咖啡 拍照: 2018-07-07 15:32
Zebra Walking Cafe 斑馬散步咖啡 拍照: 2018-07-07 15:31
Zebra Walking Cafe 斑馬散步咖啡 拍照: 2018-07-07 15:31
... 顯示全部
加上 5 個標籤
Zebra Walking Cafe 斑馬散步咖啡 加上標籤: 和善親人 2018-07-07 14:23
Zebra Walking Cafe 斑馬散步咖啡 加上標籤: 免費wifi 2018-07-07 14:23
Zebra Walking Cafe 斑馬散步咖啡 加上標籤: 隱密 2018-07-07 14:23
Zebra Walking Cafe 斑馬散步咖啡 加上標籤: 巷弄咖啡館 2018-07-07 14:22
Zebra Walking Cafe 斑馬散步咖啡 加上標籤: 藝術氣質 2018-07-07 14:22
... 顯示全部
補充了 3 份菜單資訊
大觀 x 小弄 補充了菜單資訊 2018-07-07 15:40
Zebra Walking Cafe 斑馬散步咖啡 補充了菜單資訊 2018-07-07 15:27
Zebra Walking Cafe 斑馬散步咖啡 補充了菜單資訊 2018-07-07 15:25
... 顯示全部