Xiao Xiāo
前 17% 貢獻者
Cafe Nomad Experience: 32
對 1 間咖啡廳評分
息坐Shizen Coffee 評分: wifi 5 ★ / 有位 5 ★ / 安靜 5 ★ / 好喝 5 ★ / 好吃 5 ★ / 便宜 5 ★ / 裝潢音樂 5 ★ 2017-02-22 14:03
... 顯示全部
有 1 則留言
息坐Shizen Coffee 留言: 2017-02-22 14:07 咖啡好喝,氣泡、醋飲都嘗試過,烏梅汽水非常推薦,甜派跟鹹派都很濃郁好吃~~~
... 顯示全部
上傳 4 張相片
息坐Shizen Coffee 拍照: 2017-02-22 14:14
息坐Shizen Coffee 拍照: 2017-02-22 14:12
息坐Shizen Coffee 拍照: 2017-02-22 14:11
息坐Shizen Coffee 拍照: 2017-02-22 14:11
... 顯示全部